Wiele fabryk lub zakładów produkcyjnych nie dałoby sobie rady bez sprawnie działających systemów nadzorujących cały proces produkcji oraz czuwanie aby cały proces przebiegał sprawnie i bez większych przestojów oraz nie planowanych usterek w procesie technologicznym.

Jak działają systemy SCADA?

nowoczesne systemy scadaSupervisory Control And Data Acquisition jest to system, które zadaniem jest nadzorowanie całego przebiegu procesu produkcyjnego lub technologicznego. Główną funkcją tych systemów jest ciągłe zbieranie wytwarzanych danych, które są wizualizowane oraz alarmowanie o ewentualnych usterkach napotkanych podczas procesu produkcji. System SCADA jest system komputerowy, który jest w pełni integralny ze sterownikami PLC, których zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji aby zwizualizować wszystkie procesy, oraz sterowanie nimi. Są to swojego rodzaju informatorzy o aktualnym stanie urządzeń, które są objęte nadzorem przez te systemy.Natomiast dzięki zdolności przeważania danych wypływających z maszyny w formie dostępnej dla człowieka umożliwiają pełne sterowanie nad maszyną to znaczy uruchamianie, zatrzymywanie oraz polecanie wykonywanie innych zleconych czynności. Nowoczesne systemy scada dają bardzo duże możliwości komunikowania się operatora z konkretną maszyną technologiczną, komunikacja ta może odbywać się na szeroką skalę tzn np zdalne kontrolowanie poprzez połączenie z numer ip. Operatorzy systemu obserwują parametry procesu lub przeprowadzają cały proces ręcznie lub po przez tryb awaryjny. 

Stosowanie tych systemów jest już bardzo powszechne we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych i technologicznych bez tego typu systemów wiele linii produkcyjnych nie dało by rady poprawnie funkcjonować, a operatorzy maszyn nie byli w stanie poprawnie takiej maszyny zoptymalizować.