Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, czym są okresowe szkolenia BHP. Skąd ich nazwa? Otóż przede wszystkim stąd, że są one organizowane w pewnym okresie, co kilka lat. W zależności od wykonywanego zawodu, takie szkolenia odbywają się w odpowiednich odstępach czasowych.

Dlaczego szkolenia okresowe są co kilka lat?

szkolenia bhp okresowe w RzeszowieNiektórzy mogą się jednak zastanawiać, dlaczego szkolenia okresowe są co kilka lat? Dlaczego w przypadku niektórych zawodów są one organizowane znacznie częściej, a w przypadku innych rzadziej? Otóż przede wszystkim nie zawsze jest potrzeba tak częstego przedstawiania pracownikom informacji związanych z BHP. Bardzo często te szkolenia organizowane co kilka lat, są dobrze pamiętane przez pracowników. Poza tym praca w niektórych zawodach nie jest na tyle niebezpieczna, by należało cały czas pouczać pracowników w tym zakresie. Przykładowo jeśli chodzi o pracowników biurowych oraz administracyjnych, oni takie szkolenia odbywają co sześć lat. Nie ma tam bowiem takich niebezpieczeństw, by należało robić to częściej. Natomiast osoby pracujące fizycznie, wykonujące szczególnie niebezpieczne zawody, takie szkolenia mają co rok. Jest to podyktowane tym, że mogą one w każdej chwili i to stosunkowo często, potrzebować powrócić myślami do cennych wskazówek BHP. Dziś organizowane są szkolenia BHP okresowe w Rzeszowie czy też w Krakowie. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie są zakłady pracy. Choć takie szkolenia nie są ulubionym spotkaniem pracowników, dają im poczucie bezpieczeństwa.

Obecnie szkolenia okresowe, są organizowane cyklicznie. Taki jest również wymóg prawny. W przypadku jednych zawodów jest to rzadziej, w przypadku innych częściej. Wszystko jest to zawsze dostosowane do rodzaju pracy wykonywanej przez pracowników.