Termoizolacja budynku jest bardzo ważnym elementem odpowiadającym za utrzymanie komfortowych warunków jego użytkowania. Element ten ma również kluczowe znaczenie w generowaniu kosztów utrzymania budynku. Im lepiej ocieplony budynek, tym mniejsze straty ciepła, a tym samym niższe koszty jego ogrzewania. Jednak izolacje to nie tylko ocieplenie murów.

Funkcje izolacji technicznych

cienka izolacja termicznaWarstwa ocieplenia budynku, w zależności od zastosowanego materiału, może mieć różną grubość. Nie zawsze im grubsza izolacja, tym lepiej. Nowoczesne materiały izolacyjne pozwalają na zredukowanie grubości ocieplenia przy zachowaniu tego samego komfortu cieplnego. Podobna sytuacja ma miejsce w izolacjach technicznych, czyli w izolowaniu instalacji i rurociągów w domu. Na wstępie warto zaznaczyć, że etap ten nie jest kosztowny, ale może w wyraźny sposób poprawić komfort użytkowania domu i obniżyć rachunki. Wydawałoby się, że izolacja rur i instalacji nie będzie miała większego znaczenia. Nic bardziej mylnego. Wystarczy wspomnieć, że przydatna cienka izolacja termiczna rur z czynnikiem pracującym w instalacji grzewczej będzie miała realny wpływ na wielkość użytych grzejników. Jeśli czynnik płynący w rurach (woda) nie ulegnie wychłodzeniu na drodze od kotła do grzejnika, wielkość grzejników może być znacznie mniejsza, a koszt ogrzewania tym samym niższy. Jest to tylko jedna funkcja, jaką spełnia cienka izolacja termiczna instalacji. Innym jej zadaniem jest ochrona przed skraplaniem się pary wodnej, co może mieć miejsce na rurach z zimną wodą, lub w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Jeszcze inna funkcja takiej izolacji to izolacja akustyczna, co ma miejsce najczęściej w instalacjach kanalizacyjnych. Izolacje instalacji i rur mogą stanowić również barierę chroniąca użytkowników przed poparzeniem (wtedy, kiedy rury z gorącą wodą umieszczone są bezpośrednio na ścianie).