Wykorzystanie biorezonansu jest metodą używaną jako diagnostyka i leczenie w medycynie alternatywnej. Wykorzystuje się w niej wibracje elektromagnetyczne, dzięki którym można wykryć patogeny i dolegliwości oraz ustalenie ich lokalizacji w ciele. To bardzo interesująca, chociaż mało znana technika leczenia schorzeń.

Intrygujące leczenie z biorezonansem

terapia biorezonansowaJeśli interesujemy się terapiami alternatywnymi na warto zwrócić uwagę na sposób leczenia, który mylony jest często z rezonansem magnetycznym. Terapia biorezonansowa jest całkiem inna niż rezonans. Terapia ta zakłada, iż każdy pasożyt, drobnoustroje i bakterie wytwarzają własne specyficzne drgania, które są znacznie inne od wibracji jakie wytwarza ciało ludzkie. Biorezonans odbywa się na siedząco, a pacjent w dłoniach trzyma dwa metalowe zakończenia aparatury. Przez organizm badanego przechodzi prąd o zmiennych częstotliwościach, dzięki któremu wykrywa się patogeny oraz dolegliwości. Możemy również ustalić ich położenie w ciele. Co jakiś czas osoba przeprowadzająca leczenie zmienia częstotliwość fal elektromagnetycznych. Dzięki temu możemy znaleźć odstępstwa od naturalnej częstotliwości ciała. W trakcie trwania badania odczuwa się nieprzyjemne mrowienie, jednak jest to całkowicie normalne zjawisko. Warto pamiętać, iż jednorazowe badanie może trwać nawet dwie godziny, a całość terapii trwa parę miesięcy, aby było jak najbardziej skueteczne.

Szukając ciekawej metody alternatywnej leczenia oraz badania warto zwrócić uwagę na bioresonans. To bardzo ciekawa technika, dzięki której wykrywa się w ciele człowieka nieprawidłowe wibracje wytwarzane przez pasożyty, drobnoustroje bądź bakterie. Metoda ta jest prowadzona przez dłuższy czas, jednak warto skorzystać z jej możliwości leczniczych.