Chociaż wielu osobom może wydawać się, że każdy pracownik posiada wyłącznie obowiązki, w gruncie rzeczy jest on doskonale chroniony i otrzymuje w pakiecie od ustawodawcy mnogość różnorodnych praw. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, nasze zatrudnienie jest regulowane kodeksem pracy, który w gruncie rzeczy powstał po to, by chronić pracownika.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

kodeks pracy urlop macierzyńskiJednym z praw pracownika jest prawo do wypoczynku. Wypoczynek jest gwarantowany pracownikowi przez zapewnienie mu urlopu w różnym wymiarze. Urlop może wynikać ze stosunku pracy, ale może być też spowodowany różnymi okolicznościami. Jednymi z okoliczności, które dają kobiecie prawo do wypoczynku jest urodzenie dziecka. Kodeks pracy urlop macierzyński określa dość precyzyjnie, rozróżniając kilka przypadków ciąży i różnicując wymiar urlopu w zależności od typu ciąży. Podczas urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% jej standardowego wynagrodzenia przez cały czas trwania urlopu. Kobieta może jednak regulować to wynagrodzenie w dwojaki sposób. Może odbierać przez cały urlop macierzyński 80% wynagrodzenia, może też zróżnicować tę wypłatę, odbierając przez połowę urlopu 100% wynagrodzenia, a przez kolejną połowę 60%. Bez względu na stawkę, którą zgłosimy jako tę, którą chcemy odbierać przez pierwszą połowę naszego urlopu, łącznie otrzymamy tę samą kwotę w obu wariantach rozdysponowania tej puli.

Długość urlopu macierzyńskiego zróżnicowana jest w momencie, gdy mamy do czynienia z ciążą mnogą. Im więcej dzieci z jednej ciąży urodzi kobieta, tym z dłuższego wymiaru urlopu będzie mogła skorzystać. Jeśli interesuje nas wymiar czasowy poszczególnych wariantów, zawsze możemy sprawdzić wszystkie informacje w kodeksie pracy.