Duże zakłady przemysłowe były zobowiązane ustawowo do prawidłowego usuwania odpadów poprodukcyjnych i substancji niebezpiecznych regularnie. Jednak same zakłady nie mogły takiej utylizacji przeprowadzać, często nie posiadając do tego infrastruktury i wyposażenia, służącego do neutralizacji najbardziej szkodliwych odpadów i chemikaliów.

Skuteczna utylizacja odpadów przemysłowych

utylizacja odpadów niebezpiecznychWszelkie prace związane z usuwaniem odpadów poprodukcyjnych były wykonywane przez upoważnione do takich czynności firmy zewnętrzne, zajmujące się utylizacją i składowaniem odpadów przemysłowych. Utylizacja odpadów niebezpiecznych zazwyczaj przeprowadzana była w placówkach firm, a wszelkie materiały niebezpieczne były transportowane z zakładów za pomocą szczelnych, bezpiecznych cystern czy samochodów ze wzmocnioną przestrzenią transportową. Oczywiście, w celu usprawnienia procesu neutralizacji odpadów i zapewnienia pracownikom jak największego poziomu bezpieczeństwa, firmy utylizacyjne wymagały bezwzględnego przestrzegania zasad oznaczania odpadów, często nie przyjmując pojemników których oznaczenia zostały w jakikolwiek sposób naruszone. Transport i utylizacja były tylko jedną bardzo często wykonywaną przez takie firmy usługą, gdyż w wielu przypadkach, przewóz odpadów niebezpiecznych nie był możliwy. Była to częsta sytuacja w przypadkach utylizacji bardzo silnych substancji toksycznych i kwasów o ekstremalnym stężeniu, do których transportu nie były przystosowane żadne pojazdy.

Takie substancje musiały być zneutralizowane na miejscu, często za pomocą specyfików które całkowicie niwelowały szkodliwe właściwości danej substancji. Po takiej neutralizacji, odpady mogły być bez większego trudu usunięte i przetransportowane do miejsca utylizacji lub składowania.