Wielu z nas miało w swoim życiu mniejsze lub większe wypadki. Jeśli byliśmy objęci ochroną ubezpieczeniową w momencie jego zdarzenia mamy oczywiście możliwość uzyskania odszkodowania z posiadanej przez siebie polisy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nawet jeśli sami nie mamy polisy ubezpieczeniowej, w wielu przypadkach możemy liczyć na odszkodowanie.

Dochodzenia odszkodowania z polis ubezpieczeniowych

odzyskiwanie odszkodowańJeżeli to my jesteśmy sprawcami wypadku, to oczywiście możemy liczyć na odszkodowanie tylko wtedy, jeśli posiadamy stosowną polisę. Jeśli jednak to nam została wyrządzona szkoda, to możemy o odszkodowanie z polisy sprawcy. Odzyskiwanie odszkodowań kojarzy się wprawdzie z wieloma problemami, ale warto walczyć o swoje, ponieważ pieniądze należą nam się w wielu przypadkach, nie tylko w wyniku wypadków samochodowych. Nie każdy wie, że o odszkodowanie możemy ubiegać się na przykład w razie wypadku przy pracy. W takiej sytuacji możemy ubiegać się o odszkodowanie z wielu źródeł. Po pierwsze możemy zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy o zadośćuczynienie za wypadek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, a jeśli w firmie jesteśmy ubezpieczenia w ramach grupowego ubezpieczenia na życie, możemy starać się o odszkodowanie również z tego ubezpieczenia i to niezależnie od roszczenia złożonego wobec pracodawcy. Warto też pamiętać, że jeśli umrzemy w trakcie trwania stosunku pracy, nasza rodzina może ubiegać się o świadczenie do pracodawcy wynikające z kodeksu pracy.

Bezpieczeństwo pracowników jest chronione przez wiele przepisów prawa, dlatego w przypadku każdego zdarzenia w pracy warto zorientować się w zakresie możliwych opcji dochodzenia odszkodowania od naszego pracodawcy. Każda firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej swojej działalności, w ramach którego pokrywane są tego typu zdarzenia.