Właściwy zespół wiertniczych narzędzi jest dobierany bardzo starannie. Zależnością jest w tym przypadku poziom skomplikowania całego zadania i panujących w danym miejscu warunków geologicznych. Właściwe dostosowanie narzędzi może zagwarantować, że powierzone zadanie zostanie wykonane jak najlepiej. Jednocześnie koszty zostaną skutecznie zoptymalizowane. 

Technologia wykorzystywana przy przewiertach sterowanych

przewierty sterowane na ŚląskuDość popularne stają się obecnie technologie zabudowy rur bez konieczności wykonywania wykopów. Zwłaszcza w kontekście wykonania instalacji podziemnych. Dodatkową zaletą jest to, że taka możliwość nie wymaga specjalnych warunków gruntowych. Przewierty sterowane na Śląsku najczęściej podzielone są na trzy etapy. Pierwszym jest wiercenie pilotażowe, w wyniku którego powstaje otwór wiertniczy po z góry określonej trajektorii. Grunt urabiany jest dzięki zastosowaniu płytki sterującej lub świdra gryzowego. Wybór konkretnego urządzenia uzależniony jest od tego, czy warunki geologiczne są wyjątkowo trudne. Powstanie prawidłowego otworu jest możliwe dzięki profesjonalnym systemom nawigacji. Urobek, który powstaje w wyniku tych czynności wynosi płuczka wiertnicza. W etapie drugim następuje rozwiercanie powstałego otworu w celu zamontowania w nim rury o konkretnej średnicy. Urabianie gruntu odbywa się przy zastosowaniu poszerzaczy. Mają one średnicę większą o maksymalnie 50% od średnicy zamontowanej rury. 

Trzecim i jednocześnie ostatnim etapem pracy nad instalacją jest umieszczanie rury przewodowej w poszerzonym otworze. Jest ona połączona z innymi rurami płuczkowymi z zastosowaniem specjalnej głowicy przeznaczonej do wciągania rur. Tarcie powstające między rurą przewodową a ścianą całego otworu są niwelowane przez dodatki polimerowe.