Podstawową czynnością życiową dla każdego człowieka jest oddychanie. Jednak nie w każdych warunkach mamy zapewniony odpowiedni dostęp do tlenu. Do takich miejsc, gdzie oddychanie czystym powietrzem może być utrudnione należą niektóre miejsca pracy, na przykład stolarnia, w której produkuje się meble.

Rola wentylatora transportowego

wentylatory transportoweZapewnienie pracownikom warunków umożliwiających wykonywanie zadań w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu to podstawa, określona również przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Niektóre zawody niosą większe ryzyko chorób zawodowych, przykładem może być praca przy obróbce drewna w tartaku czy stolarni, gdzie produkowane są meble. Czynnikiem wpływającym negatywnie na zdrowie jest tutaj pył i wiór sypiący się podczas wykonywania pracy z materiałem drewnianym. Dlatego w takich miejscach niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji poprzez zastosowanie zarówno wentylacji, na przykład stosując wentylatory transportowe, które służą do transportu wraz ze strumieniem powietrza rożnego rodzaju materiałów sypkich, między innymi wiórów i trocin. Charakteryzują się one solidną budową, bowiem materiał przetłaczany nie mechanizm nie może spowodować uszkodzeń podczas pracy. Ponadto wirnik znajdujący się we wnętrzu powinien posiadać mechanizm samoczyszczący, by dostający się do środka materiał nie zalegał na tym elemencie i nie powodował awarii urządzenia.

Długotrwałe przebywanie w zapylonych pomieszczeniach może powodować groźne choroby układu oddechowego, dlatego w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem konieczne jest zastosowanie odpowiedniej wentylacji, nie tylko w sposób naturalny poprzez odpowiednią ilość otworów okiennych i drzwiowych, ale także dzięki zastosowaniu właściwych urządzeń odprowadzających zanieczyszczenia.