Zbyt duży pobór mocy biernej powoduje nie tylko zwiększone koszty za energię elektryczną, lecz może być przyczyną poważnych awarii, a nawet pożaru. Aby temu zapobiec i zmniejszyć opłaty warto zainwestować w kompensację mocy biernej indukcyjnej.

Czy montaż baterii do kondensatorów się opłaca?

bateria kondensatorówWiele firm na rynku oferuje usługę kompensacji mocy biernej. W tym celu montowana jest bateria kondensatorów, czy dławik. Zanim jednak się to stanie, fachowcy dokonują koniecznych pomiarów energii oraz poddają je analizie. Jeśli pobór mocy biernej jest na tyle duży, że opłacalne jest instalowanie urządzenia, sprawdzane są faktury za energię z poprzednich miesięcy w celu dobrania najefektywniejszego sposobu kompensacji energii biernej. Po dokonaniu obliczeń, wyznaczeniu mocy całkowitej, ilości stopni kompensujących, rodzaju baterii i innych parametrów, na podstawie otrzymanych danych dobierana jest odpowiednia bateria kompensacji. Po zakupie i przygotowaniu urządzenia zostaje ono zainstalowane. W cenę usługi wliczone są ewentualne naprawy urządzenia. Urządzenie nie wymaga dodatkowej obsługi, jest w pełni zautomatyzowane. W większości przypadków montaż baterii kompensacji eliminuje opłaty za energię bierną indukcyjną całkowicie już od pierwszego miesiąca, a koszt instalacji zwraca się już po kilku miesiącach. Ponadto prawidłowo dobrane urządzenie powinno działać bez zarzutów przez kilkanaście lat, generując przez cały ten czas comiesięczne oszczędności.

Baterie kondensatorów do tej pory były wykorzystywane głównie w średnich i dużych zakładach przemysłowych. Wraz z pojawieniem się elektrycznych liczników, również mniejsi odbiorcy zostali podjęci rozliczeniem za energię bierną, co wpłynęło na wzrost popularności baterii kondensatorów.